Ως καταναλωτής, έχετε το δικαίωμα αναιτιολόγητα να υπαναχωρήσετε από την αγορά του προϊόντος (εξαιρουμένων των περιπτώσεων όπου πρόκειται για κάποιο από τα προϊόντα του όρου 3 κατωτέρω, όπου το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν παρέχεται) μέσα σε χρονικό διάστημα δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από τον χρόνο παράδοσης του σε εσάς ή σε κάποιο τρίτο πρόσωπο που έχετε ορίσει και απέκτησε τη φυσική κατοχή ή έλεγχο των προϊόντων. Όταν πολλά προϊόντα περιέχονται στην ίδια παραγγελία, η προθεσμία ισχύει από την παράδοση και του τελευταίου προϊόντος.

Για να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, μέσα σε χρονικό διάστημα δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παράδοσης του προϊόντος θα πρέπει να στείλετε τη δήλωσή σας περί άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης σας ή μια επιστολή ρητής δήλωσης είτε ταχυδρομικά, είτε στο [email protected].  Η G&L Fashion Ladies (εφ’ εξής εταιρεία) είναι υποχρεωμένη να αποστείλει επιβεβαίωση της παραλαβής δήλωσης υπαναχώρησης μόλις αυτή περιέλθει σε αυτήν.

Από την στιγμή που θα ενημερώσετε την εταιρία για την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την σύμβαση, τα προϊόντα επιστρέφονται με δική σας επιβάρυνση εξόδων αποστολής στη διεύθυνση:  G&L Fashion Ladies, Θράκης 54, 18863 Πέραμα Αττικής χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία μας ανακοινώσατε την πρόθεσή σας να υπαναχωρήσετε από την σύμβαση. Το προϊόν θα πρέπει να σταλεί μέσω των συνεργαζόμενων εταιρειών ταχυμεταφορών ή με μεταφορέα της επιλογής σας με επιβάρυνση του Πελάτη. Προϊόν που επιστρέφεται με μεταφορέα της επιλογής σας και όχι με τις συνεργαζόμενες εταιρείες ταχυμεταφορών, επιστρέφεται με κίνδυνο σας.

Εναλλακτικά μπορείτε να παραδώσετε το προϊόν, χωρίς επιπρόσθετο κόστος, στο G&L Fashion Ladies, Θράκης 54, 18863 Πέραμα Αττικής.

Επίσης εάν έχετε ολοκληρώσει την παραγγελία αλλά το προϊόν δεν έχει αποσταλεί ακόμα μπορείτε να μας καλέστε στο 210 4020400  και θα προχωρήσουμε στην ακύρωσή της παραγγελίας σας.

Αν υπαναχωρήσετε από την αγορά του προϊόντος θα σας επιστρέψουμε χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός δεκατεσσάρων (14)  ημερών από την ημέρα που ενημερωθήκαμε για την υπαναχώρηση, το τίμημα που έχετε καταβάλλει για την αγορά του προϊόντος (συμπεριλαμβανομένων των τυχόν εξόδων αποστολής). Εξαιρούνται μεταφορικά κόστη και πρόσθετες δαπάνες παράδοσης που έχουν προκύψει επειδή επιλέξατε τρόπο παράδοσης διαφορετικό από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που προσφέρει η εταιρεία.

Η επιστροφή των χρημάτων της αρχικής αγοράς γίνεται με την ίδια μέθοδο που έγινε και η πληρωμή κατά την αγορά, εκτός και αν ρητώς μας εκφράσετε την επιθυμία σας, η επιστροφή των χρημάτων να γίνει κάποιο άλλο μέσο. Ειδικότερα: Σε περίπτωση που κατά την αρχική συναλλαγή είχατε επιλέξει την «πληρωμή με αντικαταβολή», θα πρέπει να μας υποδείξετε έναν τραπεζικό λογαριασμό για να καταβάλλουμε τα χρήματα. Σε περίπτωση που, κατά την αρχική συναλλαγή, είχατε επιλέξει την «πληρωμή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό» (τραπεζικό έμβασμα) , η επιστροφή του τιμήματος θα γίνεται με τραπεζικό έμβασμα (αντίθετο τραπεζικό έμβασμα) στον λογαριασμό σας. Στην περίπτωση που έχετε επιλέξει την χρέωση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας σας, υποχρεούμαστε, εφόσον έχουμε εισπράξει το τίμημα από την Τράπεζα, να ενημερώσουμε την Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η Τράπεζα θα προβεί σε κάθε προβλεπόμενη ενέργεια. Κατόπιν της ενημέρωσης αυτής ουδεμία ευθύνη φέρουμε για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από τη σύμβαση που έχει καταρτιστεί μεταξύ εσάς και της εκδότριας τράπεζας.

Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, διατηρούμε το δικαίωμα να παρακρατούμε την επιστροφή είτε μέχρι να λάβουμε όλα τα προϊόντα πίσω είτε μέχρι να λάβουμε αποδεικτικά στοιχεία ότι έχετε στείλει τα προϊόντα, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο. Η υποχρέωση επιστροφής χρημάτων θα εκπληρώνεται χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και εντός δεκατεσσάρων (14)  ημερολογιακών ημερών από την επιστροφή του προϊόντος.

Δεν μπορείτε να υπαναχωρήσετε από αγορά προϊόντος όταν αφορά προϊόν  που έχει παραγγελθεί και κατασκευαστεί ειδικά για εσάς, προσαρμοσμένο στις ανάγκες σας. Επίσης εξαιρούνται για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής,  τα είδη που έχουν στενή επαφή με το ανθρώπινο σώμα και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση (όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, σκουλαρίκια κ.α.)

Το δικαίωμά σας να υπαναχωρήσετε από την αγορά προϊόντος ισχύει μόνο για το προϊόν που επιστρέφεται ακριβώς στην ίδια κατάσταση που τα παραλάβατε. Διατηρούμε το  δικαίωμα να μην σας επιστρέψουμε το τίμημα εάν το προϊόν έχει χρησιμοποιηθεί μετά το άνοιγμά του, εάν το προϊόν δεν είναι στην ίδια κατάσταση που παραδόθηκε, εάν έχει υποστεί ζημιά ή εάν δεν έχετε επιστρέψει όλα τα επιμέρους μέρη του προϊόντος.

Το επιστρεφόμενο προϊόν θα πρέπει να μην έχει χρησιμοποιηθεί, να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση και να μην φέρει αλλοιώσεις κλπ. Επίσης, το επιστρεφόμενο προϊόν θα πρέπει να αποστέλλεται στην πλήρη αρχική του συσκευασία (κουτί κλπ) η οποία δεν θα πρέπει να έχει σκισίματα, φθορές και αλλοιώσεις, και να περιλαμβάνονται σε αυτήν όλα τα περιεχόμενα της αρχικής συσκευασίας (πχ. τυχόν συνημμένες ετικέτες, όλα τα επιμέρους μέρη του προϊόντος, έντυπο χαρακτηριστικών,  κάθε άλλο έγγραφο που τυχόν συνοδεύει τα προϊόντα κλπ) καθώς και το πρωτότυπο παραστατικό αγοράς.

Για τους παραπάνω λόγους θα πρέπει να φροντίσετε για τη δέουσα επιμέλεια των προϊόντων όσο είναι στην κατοχή σας. Για την διασφάλιση του προϊόντος θα ήταν σκόπιμο να συσκευάσετε το προϊόν, σε ένα μεγαλύτερο κουτί ώστε να είναι προστατευμένο κατά την αποστολή. Γενικότερα, έχετε την ευθύνη για τον κίνδυνο της επιστροφής των προϊόντων σε εμάς καθώς και για κάθε απομείωση της αξίας των προϊόντων ως απόρροια τέτοιας μεταχείρισής τους που αλλοιώνει την φύση, τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργικότητά τους.

Αφού εξετάσουμε λεπτομερώς το επιστρεφόμενο προϊόν, εντός τριών (3) ημερολογιακών ημερών από την παράδοση του προϊόντος, θα σας ενημερώσουμε εάν δικαιούστε επιστροφή χρημάτων.  Σε περίπτωση καταστροφής, φθοράς ή βλάβης του προϊόντος ή απομείωσης της αξίας του προϊόντος οφειλόμενης σε ενέργειες σας δικαιούμαστε να παρακρατήσουμε από το επιστρεφόμενο ποσό τυχόν σχετική αποζημίωση.

Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε και να ζητήσετε είτε την αντικατάσταση τους είτε την ακύρωση της συναλλαγής και την επιστροφή του τιμήματος, στις περιπτώσεις στις οποίες σας παραδόθηκαν λανθασμένα προϊόντα ή προϊόντα κακής και ελαττωματικής ποιότητας (λάθος στην λήψη της παραγγελίας, στην τιμολόγηση, στην αποστολή, κατεστραμμένα κατά την μεταφορά, με κακή συσκευασία κ.λ.π.)

Θα πρέπει να επικοινωνήσετε αμέσως μαζί μας, και το αργότερο εντός τριών (3) ημερολογιακών ημερών από την παράδοση του προϊόντος στο email της εταιρίας ([email protected]) ή τηλεφωνικά με το 210 4020400.

Εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την παράδοση του προϊόντος να αποστείλετε ή να παραδώσετε το προϊόν στο G&L Fashion Ladies (G&L Fashion Ladies – Θράκης 54 Πέραμα Τ.Κ.18863) στην κατάσταση που το έχετε παραλάβει, μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. Απ. Λιανικής) και την πλήρη αρχική του συσκευασία (κουτί κλπ) Σε κάθε περίπτωση τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται σε άριστη κατάσταση, στην κατάσταση που παρελήφθησαν, πλήρη και χωρίς φθορές και η συσκευασία του προϊόντος να είναι αυτή που κανονικά συνοδεύει το προϊόν και να είναι επίσης σε άριστη κατάσταση. Για την διασφάλιση του προϊόντος θα ήταν σκόπιμο να συσκευάσετε το προϊόν, σε ένα μεγαλύτερο κουτί ώστε να είναι προστατευμένο κατά την αποστολή.

Το ελαττωματικό προϊόν επιστρέφεται μέσω των συνεργαζόμενων εταιρειών ταχυμεταφορών και τα έξοδα βαρύνουν εμάς (“χρέωση παραλήπτη”)  Σε περίπτωση που επιλέξετε διαφορετικό τρόπο αποστολής του ελαττωματικού προϊόντος, τότε τα έξοδα αποστολής βαρύνουν εσάς.

Μετά την επιστροφή των προϊόντων γίνεται έλεγχος του ελαττώματος που έχετε αναφέρει και στην συνέχεια επικοινωνία μαζί σας, εντός τριών (3) ημερολογιακών ημερών από την παράδοση του προϊόντος, σχετικά με τα αποτελέσματα του ελέγχου.

Εφόσον διαπιστωθεί το ελάττωμα, θα σας ενημερώσουμε εγγράφως σχετικά, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο, και κατόπιν επιλογής σας μπορούμε:

  • είτε να αντικαταστήσουμε του προϊόν με άλλο, όμοιο, καινούριο προϊόν ή εφόσον δεν είναι πια διαθέσιμο το προϊόν αυτό με παρόμοιο προϊόν ίδιας ή αντίστοιχης ποιότητας και τιμής. Στην περίπτωση αυτή, τα έξοδα αποστολής του νέου προϊόντος (που στέλνεται σε αντικατάσταση του ελαττωματικού) καλύπτονται εξολοκλήρου από την Εταιρεία.
  • είτε να ακυρώσουμε την συναλλαγή και να σας επιστρέψουμε το τίμημα που είχατε καταβάλλει. Σε περίπτωση ακύρωσης της συναλλαγής η επιστροφή των χρημάτων της αρχικής αγοράς (συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής) γίνεται με την ίδια μέθοδο που έγινε και η πληρωμή κατά την αγορά.

Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε στις περιπτώσεις που αλλάξατε γνώμη για την αγορά του προϊόντος και να ζητήσετε την ακύρωση της συναλλαγής.

Μέσα σε χρονικό διάστημα δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παράδοσης του προϊόντος θα πρέπει να στείλετε τη δήλωσή σας περί άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης σας ή μια επιστολή ρητής δήλωσης είτε ταχυδρομικά, είτε με email στο [email protected].

Μέσα σε χρονικό διάστημα δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την στιγμή που θα μας ενημερώσετε θα πρέπει να μας αποστείλετε το προϊόν. Το προϊόν θα πρέπει να σταλεί είτε με τις συνεργαζόμενες εταιρείες ταχυμεταφορών είτε μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών της επιλογής σας με δική σας επιβάρυνση εξόδων αποστολής.

Εναλλακτικά μπορείτε να παραδώσετε το προϊόν στο G&L Fashion Ladies Θράκης 54 Πέραμα, Τ.Κ.18863.

Το επιστρεφόμενο προϊόν θα πρέπει να είναι στην κατάσταση που το έχετε παραλάβει, μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. Απ. Λιανικής) και την πλήρη αρχική του συσκευασία (κουτί κλπ) Σε κάθε περίπτωση τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται σε άριστη κατάσταση, στην κατάσταση που παρελήφθησαν, πλήρη και χωρίς φθορές και η συσκευασία του προϊόντος να είναι αυτή που κανονικά συνοδεύει το προϊόν και να είναι επίσης σε άριστη κατάσταση. Για την διασφάλιση του προϊόντος θα ήταν σκόπιμο να συσκευάσετε το προϊόν, σε ένα μεγαλύτερο κουτί ώστε να είναι προστατευμένο κατά την αποστολή.

Επίσης εξαιρούνται για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής,  τα είδη που έχουν στενή επαφή με το ανθρώπινο σώμα και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση (όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, σκουλαρίκια κ.α.).

Εντός 14 ημερών από την ημέρα που ενημερωθήκαμε για την υπαναχώρηση, θα σας επιστρέψουμε το τίμημα που έχετε καταβάλλει για την αγορά του προϊόντος (συμπεριλαμβανομένων των τυχόν εξόδων αποστολής).

Η επιστροφή των χρημάτων της αρχικής αγοράς γίνεται με  την ίδια μέθοδο που έγινε και η πληρωμή κατά την αγορά, εκτός και αν ρητώς μας εκφράσετε την επιθυμία σας, η επιστροφή των χρημάτων να γίνει με κάποιο άλλο μέσο.

Αναλυτικότερη ενημέρωση για την Πολιτική Επιστροφών μπορείτε να δείτε στους Όρους Χρήσης και Αγορών.

Αν έχετε ερωτήσεις ή χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο [email protected]., η στο 210 4020 400.